Realizace

Rekonstrukce střešního pláště a střešních světlíků v Brně

Realizace: 7/2023-10/2023

Cena: 8 983 000 Kč bez DPH

Typ zakázky: pro koncového zákazníka

Lokalita: Brno

Rozsah: Střešní plášť 5160 m2 + Střešní světlíky 1550 m2


Rekonstrukce střešního pláště byla rozdělena do dvou etap. Optimální bylo provést nejprve výměnu střešních světlíků. Tyto světlíky byly ve špatném stavu kvůli poškozenému polykarbonátu a problémům s nosnou konstrukcí stávajících světlíků.

Prvním krokem byla demontáž nevyhovujících obloukových světlíků a následná montáž nových obloukových světlíků dle potřeb investora. Řešení světlíků jsme navrhli a vyrobili na míru požadavků investora, díky vlastnímu konstrukčnímu systému světlíků. Tím jsme úspěšně obnovili střešní světlíky a zajistili jejich dlouhou životnost. Po dokončení této fáze jsme přešli k renovaci střešního pláště.

Rekonstrukce střešního pláště zahrnovala několik samostatných střešních rovin v různých výškových úrovních. Nejprve jsme provedli demontáž stávajícího hromosvodu, klempířských prvků a očistili stávající plochu od nečistot. Na místo starých asfaltových pásů, které již dosluhovaly, jsme nainstalovali novou hydroizolační vrstvu z TPO fólie o tloušťce 1,5 mm. Pod touto hlavní hydroizolační vrstvou jsme umístili separační vrstvu z geotextilie.

Jako dokončovací práce na střeše byla provedena nová hromosvodová soustava a také nové klempířské prvky. Celý proces rekonstrukce střešního pláště trval 2 měsíce a výsledkem byla obnovena střecha, která nyní poskytuje spolehlivou ochranu budovy před povětrnostními vlivy.

Rádi pomůžeme s realizací i vám. Zeptejte se nás na řešení na míru a kalkulaci nákladů vašeho projektu.