Blog

Jak jsme zlepšili energetickou účinnost průmyslové budovy skrz rekonstrukci střešních světlíků

21. 2. 2024

Průmyslové budovy hrají klíčovou roli v našem ekonomickém životě, ale často jsou náročné na energii a vyžadují údržbu. Jedním z takových projektů byla rekonstrukce průmyslové budovy, která měla za cíl významně snížit její energetickou náročnost. Tato úprava byla rozdělena do několika etap, zahrnující rekonstrukci střešních světlíků a celkovou úpravu střešního pláště.
více informací

Modernizace průmyslového komplexu: Jak úspěšně snížit energetickou náročnost budovy

18. 3. 2024

Průmyslové objekty mají zásadní význam pro naši ekonomiku, přesto často vyžadují mnoho energie a nutně potřebují být modernizovány. Rekonstrukce jednoho průmyslového areálu představovala jeden z těchto ambiciózních plánů s cílem výrazně snížit spotřebu energie. Projekt rekonstrukce byl strukturován do tří fází a přinesl podstatné zlepšení v energetické efektivitě daného objektu.
více informací
Rekonstrukce střešních světlíků na průmyslové hale

Modernizace střešních světlíků na průmyslové hale v Považské Bystrici: Efektivní snížení energetických nákladů

11. 6. 2024

V Považské Bystrici byla úspěšně dokončena rekonstrukce střešních světlíků na historické průmyslové hale, která výrazně snížila energetickou náročnost budovy. Tento projekt zahrnoval náhradu původních světlíků z drátoskla moderními obloukovými hliníkovými světlíky s lepší tepelnou izolací, čímž došlo k eliminaci tepelných úniků a zlepšení vnitřního klimatu. Celá realizace proběhla bez přerušení provozu haly a přinesla dlouhodobé úspory nákladů na vytápění, což je příklad efektivní modernizace průmyslových staveb.
více informací