Blog

Jak jsme zlepšili energetickou účinnost průmyslové budovy skrz rekonstrukci střešních světlíků

21. 2. 2024

Průmyslové budovy hrají klíčovou roli v našem ekonomickém životě, ale často jsou náročné na energii a vyžadují údržbu. Jedním z takových projektů byla rekonstrukce průmyslové budovy, která měla za cíl významně snížit její energetickou náročnost. Tato úprava byla rozdělena do několika etap, zahrnující rekonstrukci střešních světlíků a celkovou úpravu střešního pláště.

Podívejte se na námi realizovanou rekonstrukci střešního pláště a střešních světlíků v Hranicích

Lokalita: Hranice na Moravě
Rozsah: Střešní plášť 2400 m2 + Střešní světlíky 2200 m2
Cena realizace: 8.600.000,- Kč bez DPH

Střešní světlíky: Zlepšení tepelné izolace

Střešní světlíky byly jedním z hlavních problémů této průmyslové budovy. Nejenže měly nedostatečnou tepelně izolační funkci, ale také trpěly technickými problémy, včetně úniků vody do interiéru, což poškozovalo vybavení a výrobky uvnitř budovy.

Rekonstrukce střešních světlíků byla nezbytná. Bohužel, kvůli existující nosné konstrukci střechy, která zasahovala do prostoru světlíků, nebylo možné provést obloukové střešní světlíky. Proto byla zvolena alternativní metoda přesklení stávajících světlíků sedlového tvaru. Nejprve byl demontován stávající polykarbonát o tloušťce 10 mm, který již byl za hranicí své životnosti a nevyhovoval ani z hlediska tepelně izolačních požadavků. Po odkrytí původní ocelové konstrukce světlíků byla provedena její kontrola, očištění a nátěr styčné plochy pro dosednutí zasklení. Následně byl namontován nový polykarbonát o tloušťce 25 mm, který je odolnější vůči UV záření. K přikotvení polykarbonátové výplně byly použity krycí hliníkové lišty s pryžovým těsněním. Výsledkem byl střešní světlík s vylepšenou tepelnou izolací a součinitelem prostupu tepla U=1,39 W/m²K.

Tato úprava střešních světlíků nejen zlepšila tepelnou izolaci, ale také ochránila interiér budovy před nepříznivými povětrnostními vlivy.


Rekonstrukce střešního pláště: Komplexní zateplení

Dalším krokem byla rekonstrukce střešního pláště. Stávající stav trapézových plechů nevyhovoval z hlediska tepelné izolace a vedl k únikům tepla z interiéru, což bylo energeticky neefektivní.

Stávající krytina z asfaltových pásů byla očištěna a vyspravena tak, aby plnila funkci budoucí parotěsné vrstvy. Na ni byla přidána nová vrstva tepelné izolace v podobě minerální vaty o celkové tloušťce 200 mm. Na tuto izolaci byla aplikována nová hydroizolační vrstva z PVC fólie o tloušťce 1,5 mm. Tato komplexní rekonstrukce střešního pláště měla za následek významné zlepšení tepelné účinnosti budovy a minimalizaci úniku tepla.

Celý proces rekonstrukce trval 1,5 měsíce a výsledkem byla modernizovaná průmyslová budova, která nejenže šetří energii, ale také poskytuje lepší ochranu před povětrnostními vlivy.

Tento projekt ukazuje, jaký význam má rekonstrukce střešních světlíků a střešního pláště při snižování energetické náročnosti průmyslových budov. Zlepšení tepelné izolace a ochrany před vnějšími vlivy jsou klíčovými kroky směrem k udržitelnější budoucnosti.

Zajímá vás více z našich nejnovějších realizací? Podívejte se, jak jsme pomohli ostatním zákazníkům.