Realizace

Rekonstrukce střešního pláště a střešních světlíků v Hranicích

Realizace: 8/2023-10/2023

Cena: 8 600 000 Kč bez DPH

Typ zakázky: pro koncového zákazníka

Lokalita: Hranice na Moravě

Rozsah: Střešní plášť 2 400 m2 + Střešní světlíky 2 200 m2


Hlavním cílem této zakázky bylo snížení energetické náročnosti průmyslové budovy. Zákazník požadoval rekonstrukci střešních světlíků, které měly nedostatečnou tepelně izolační funkci a byly ve špatném technickém stavu. Tyto problémy způsobovaly průnik vody do interiéru, což poškozovalo konstrukci haly, ale i výrobky a vybavení uvnitř budovy. Vzhledem k celkové rekonstrukci střešních světlíků se investor rozhodl i pro rekonstrukci střešního pláště, který také neplnil tepelněizolační funkci a způsoboval problémy s průniky vody do interiéru.

Z důvodu nosné ocelové konstrukce zasahující do prostoru světlíků nebylo možné provést obloukové střešní světlíky, a proto jsme se rozhodli pro přesklení střešních světlíků na stávající ocelové konstrukci. To zahrnovalo demontáž stávajícího polykarbonátu o tloušťce 10 mm, který byl za hranicí své životnosti a už neplnil svou funkci. Následně jsme dodali a namontovali nový polykarbonát o tloušťce 25 mm a přidali krycí hliníkové lišty. Po této rekonstrukci měl nový střešní světlík součinitel prostupu tepla U=1,39W/m2K.

Po dokončení rekonstrukce střešních světlí jsme se přesunuli k rekonstrukci střešního pláště. Na existující podklad tvořený asfaltovými pásy jsme přidali novou vrstvu tepelné izolace v podobě minerální vaty o celkové tloušťce 200 mm. Na tuto tepelnou izolaci byla nainstalována nová hydroizolační vrstva z PVC fólie o tloušťce 1,5 mm. Celý tento proces realizace trval 1,5 měsíce.


Rádi pomůžeme s realizací i vám. Zeptejte se nás na řešení na míru a kalkulaci nákladů vašeho projektu.