Blog

Modernizace střešních světlíků na průmyslové hale v Považské Bystrici: Efektivní snížení energetických nákladů

11. 6. 2024

Průmyslové budovy hrají klíčovou roli v našem ekonomickém životě, ale často jsou náročné na energii a vyžadují údržbu. Je to jako u soukromých domů; čím starší, tím náročnější na vytápění. V této rekonstrukci jsme měli za cíl významně snížit energetickou náročnost haly z roku 1933.

Podívejte se na námi realizovanou rekonstrukci střešních světlíků v Považské Bystrici

Lokalita: Považská Bystrica
Rozsah: Střešní světlíky 2388 m2
Cena realizace: 7.286.940,- Kč bez DPH

Hala, dokončená v roce 1933, dodala rekonstrukci historický nadrámec. Výměna světlíků zahrnovala odstranění starých drátoskleněných výplní ocelových konstrukcí a instalaci nových hliníkových obloukových světlíků. Tyto světlíky jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu a zatepleny PIR deskami, což výrazně zvyšuje jejich energetickou efektivitu.

Nové hliníkové obloukové světlíky jsou zaskleny polykarbonátem o tloušťce 16 a 20 mm, v závislosti na typu. Pro zlepšení větrání byly do světlíků integrovány ventilační křídla, která se otevírají pomocí elektropohonu. Tato křídla jsou rozdělena do tří sekcí a vybavena řídící ústřednou s čidlem vítr/déšť. Pro nucené odvětrání vnitřních prostor byly do čelních vrcholových světlíků nainstalovány odtahové ventilátory.

Rekonstrukce probíhala za plného provozu haly, s maximálními opatřeními k zajištění bezpečnosti a minimálním dopadem na provoz společnosti. Projekt byl dokončen v termínu a k plné spokojenosti investora.

Jaké úspory realizace investorovi přinesla?

Tato modernizace světlíků v Považské Bystrici je skvělým příkladem, jak efektivně snížit energetickou náročnost budovy, zvýšit její udržitelnost a komfort pro uživatele. Původní světlíky z drátoskla měly vysokou hodnotu koeficientu prostupu tepla přibližně (U = 5,65 W/m²K), což způsobovalo časté praskání skla, tepelnou ztrátu a zatékání, a tím pádem i zvýšené náklady na vytápění. Současně s vysokým součinitelem prostupu tepla střešních světlíků byla rovněž ohrožována bezpečnost uvnitř výrobní haly. A to v důsledku praskání stávajícího drátoskla a následnému možnému pádu do interiéru. Dále také vlivem zatékání do výrobního objektu.

Použití moderních materiálů a technologií představuje významný krok vpřed v oblasti rekonstrukce průmyslových staveb, přičemž zachovává historický charakter budovy. Tento projekt ukazuje, jak lze úspěšně modernizovat historické průmyslové objekty s důrazem na energetické úspory a zvýšení kvality vnitřního prostředí.

Zajímá vás více z našich nejnovějších realizací? Podívejte se, jak jsme pomohli ostatním zákazníkům.