Realizace

Rekonstrukce střešního pláště v Hustopečích

Realizace: 10/2022-6/2023

Cena: 40 400 000 Kč bez DPH

Typ zakázky: pro koncového zákazníka

Lokalita: Hustopeče

Rozsah: Střešní plášť 9 400 m2

Ke konci roku 2022 jsme dosáhli vítězství ve výběrovém řízení na rekonstrukci střešního pláště v Hustopečích. Tento projekt jsme rozdělili do dvou etap z důvodu optimálního načasování a zahájení stavebních prací. Důvodem této rekonstrukce byl požadavek investora na instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) s dostatečným výkonem. Stávající střešní konstrukce nebyla vhodná kvůli nedostatečné pevnosti v tlaku tepelně izolační vrstvy a hydroizolační vrstva dosáhla svého životnosti. Proto se nabízela celková rekonstrukce střešního pláště až po nosnou konstrukci.

Prvním krokem byla kompletní demontáž střešního pláště až po nosnou konstrukci z trapézových plechů. To zahrnovalo odstranění stávající hydroizolační vrstvy, tepelné izolace a parotěsné vrstvy z PE fólie. Po této demontáži následovala montáž nové střešní skladby. Nejprve byla instalována samolepící parozábrana z AL fólií o tloušťce 0,25 mm, poté bylo provedeno zateplení střešního pláště minerální vatou o celkové tloušťce 180 mm a následně byla namontována nová hydroizolační vrstva z PVC fólie o tloušťce 2,0 mm. Tato nově navržená skladba plně splňuje požární požadavky dle standardu Broof (t3).

Po provedení hlavních prací na střešním plášti následovala montáž nové hromosvodné soustavy a její revize, a také montáž nových klempířských prvků po obvodu střechy. Po úspěšném dokončení první etapy projektu jsme na jaře roku 2023 pokračovali v podobném postupu ve druhé etapě. Celá tato realizace trvala 4,5 měsíce, a to i přes komplikace spojené s načasováním projektu na období podzimu.


Rádi pomůžeme s realizací i vám. Zeptejte se nás na řešení na míru a kalkulaci nákladů vašeho projektu.