Realizace

Rekonstrukce střešního pláště v Šenově

Realizace: 6/2023-9/2023

Cena: 3 395 000 Kč bez DPH

Typ zakázky: pro koncového zákazníka

Lokalita: Šenov u Ostravy

Rozsah: Střešní plášť 2 400 m2


Rekonstrukce střešního pláště byla primárně vyvolána plánovanou instalací fotovoltaických panelů. Investor se rozhodl pro kompletní renovaci střešního pláště kvůli jeho špatnému stavu a opotřebení stávající PVC fólie. Před renovací měl střešní plášť několik vrstev hydroizolace, které byly v průběhu let pouze vrstveny na sebe.

Celý proces začal demontáží stávajícího střešního pláště až na betonovou mazaninu včetně parotěsné fólie. Pro snížení nákladů a s ohledem na životaschopnost stávající tepelné izolace EPS 100S byla tato izolace ponechána v nové skladbě. Navíc byla přidána nová vrstva tepelné izolace EPS 150S s větší pevností, aby bylo možné osadit fotovoltaické panely. Součástí renovace bylo také vytvoření nového spádu střechy pomocí spádových klínů. Tepelná izolace byla kotvena do stropní konstrukce a byly nainstalovány nové dvoustupňové vpusti, následované pokládkou separační netkané geotextílie. 

Jako hydroizolační vrstva byla použita PVC fólie o tloušťce 1,5 mm. Na ploše a kolem hran střechy byly nainstalovány systémové klempířské prvky a viplanylové prvky a zároveň byl proveden nový okapový systém. Kromě toho byl na nejrizikovější straně nainstalován záchytný systém proti pádu. Průběh rekonstrukce komplikovalo deštivé počasí, ale přesto jsme dokončili renovaci střešního pláště za 2 měsíce. Tímto projektem jsme nejen zlepšili technický stav budovy, ale také umožnili budoucí instalaci fotovoltaických panelů pro výrobu čisté energie.

Rádi pomůžeme s realizací i vám. Zeptejte se nás na řešení na míru a kalkulaci nákladů vašeho projektu.