Realizace

Střešní plášť: Novostavba výrobní haly v Ostravě

Realizace: 02/2024 – 4/2024

Cena: 7 650 000 Kč bez DPH

Typ zakázky: pro koncového zákazníka

Lokalita: Ostrava

Rozsah: Střešní plášť - 6 270m2


Začátkem roku 2024 jsme úspěšně získali zakázku na dodávku a montáž střešního pláště v Ostravě – Svinově. Projekt byl náročný, především kvůli vysokému tlaku ze strany investora na dodržení termínu dokončení, který byl nezbytný pro následné činnosti a brzké předání dokončené novostavby budoucímu nájemníkovi. Další komplikací bylo období realizace, které připadalo na přelom zimy a jara, což přinášelo své vlastní výzvy. I přes tyto překážky jsme projekt úspěšně dokončili v požadované kvalitě a termínu.


Dodávka a montáž střešního pláště na novostavbě 

První etapa naší práce zahrnovala montáž nosných trapézových plechů na železobetonový skelet a přípravu ocelových nosných výměn pro budoucí střešní světlíky, což bylo zajištěno investorem. Následně jsme přistoupili k aplikaci parotěsné vrstvy, která je klíčová pro zamezení pronikání vodních par z interiéru do střešní skladby a jejich kondenzaci.

Po pečlivé aplikaci parotěsné vrstvy jsme začali pokládat vrstvy tepelné izolace. Celková tloušťka tepelně izolační vrstvy dosahovala 200 mm, což splňuje vysoké nároky na energetickou účinnost. Na základě požadavků projektanta a s ohledem na požárně bezpečnostní řešení stavby byla zvolena skladba SG COMBI ROOF 30M s požární odolností REI 30.

Po dokončení tepelné izolace jsme aplikovali hydroizolační vrstvu z PVC fólie o tloušťce 1,5 mm, která zahrnovala všechny potřebné doplňkové prvky. Tato střešní skladba splňuje požadavek klasifikace Broof(t3), což potvrzuje její vysokou odolnost vůči požáru.

V závěrečné fázi projektu jsme se věnovali montáži atikových plechů, bezpečnostních přepadů a drobných prostupů. Tyto prvky jsou důležité pro celkovou funkčnost a bezpečnost střešního pláště. 


Díky pečlivému plánování, důsledné realizaci a našemu odbornému týmu jsme úspěšně dokončili projekt k plné spokojenosti investora. Tato zakázka je dalším příkladem naší schopnosti řešit náročné projekty i za ztížených podmínek, a to s maximálním důrazem na kvalitu a dodržení termínů.

Rádi pomůžeme s realizací i vám. Zeptejte se nás na řešení na míru a kalkulaci nákladů vašeho projektu.